Tag Archive for: oljefyr

Forbud mot å fyre med fossil olje

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å varme opp norske boliger…

Enova dobler støtten til fjerning av oljetanken

Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og…

Sterk økning i bruken av Enovatilskuddet

Enova ga dobbelt så mye i støtte til energitiltak i boliger…

Enovatilskuddet til boligeiere

Nå i januar kom trådte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere…