Innlegg

Slik sparer du strøm i vinter

Strømprisene er nå på sitt høyeste nivå siden vinteren 2010–2011,…

Økt nettleie for nettkunder uten AMS-måler

Er du innvilget fritak for AMS-måler, eller er nettkunde som…

Unngå forbrukstopper – få lavere nettleie

NVE ønsker å få et jevnere strømforbruk og redusere periodene…