Tag Archive for: nettkunde

Økt nettleie for nettkunder uten AMS-måler

Er du innvilget fritak for AMS-måler, eller er nettkunde som…