Innlegg

Husk å lufte - minsk risikoen for fuktskader

Nå om vinteren er det viktig å ikke glemme å lufte. På grunn…

Den skjulte fukten – skaper muggsopp, råteskader og dårlig inneklima

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere…

Stort omfang av fukt i norske boliger

Folkehelseinstituttet har studert 10 000 boligrapporter etter…