Tag Archive for: muggsopp

Bedre inneklima starter ute

For å få et bedre inneklima må du starte ute. Ta en runde…

Husk å lufte – minsk risikoen for fuktskader

Nå om vinteren er det viktig å ikke glemme å lufte. På grunn…

Den skjulte fukten – skaper muggsopp, råteskader og dårlig inneklima

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere…

Stort omfang av fukt i norske boliger

Folkehelseinstituttet har studert 10 000 boligrapporter etter…