Tag Archive for: loven

Vil «ny boliglov» gi mindre konflikter ved boligkjøp- og salg?

Lovene for boligkjøp- og salg er i endring. Forbeholdet «som…

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…