Tag Archive for: løpetid

Utlånspraksisen for forbrukslån strammes inn

Finanstilsynet har i høst lagt frem et utkast til forskrift…