Tag Archive for: lokale eltilsyn

Halvparten av brannutrykningene skyldes komfyren

I 2018 hadde Brann- og redningsvesenet 3 547 brannutrykninger…