Tag Archive for: leietaker

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer…

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Hva krangler leietaker og utleier om?

Husleietvistutvalget (HTU) har i de senere år hatt en økning…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, som betyr at utleier…

Hva må du tåle av slitasje på utleieboligen?

En utleiebolig vil bestandig bli preget av de som bor der, noe…