Tag Archive for: leietaker

Ikke gjør feil
ved leieprisøkning

Skal boligutleie være attraktivt må det gi en fornuftig gevinst,…

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer…

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Hva krangler leietaker og utleier om?

Husleietvistutvalget (HTU) har i de senere år hatt en økning…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…