Innlegg

Hva krangler leietaker og utleier om?

Husleietvistutvalget (HTU) har i de senere år hatt en økning…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, som betyr at utleier…

Hva må du tåle av slitasje på utleieboligen?

En utleiebolig vil bestandig bli preget av de som bor der, noe…

Fyll ut BoligMentorens leiekontrakt riktig

I sommermånedene er det mange som inngår leiekontrakter med…

Hvem plikter å måke vekk snøen?

Hvem har plikt til å måke vekk snøen på eiendommen når du…

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt…

Utleier må måle radon i utleieboligen

Hvis du er utleier må du måle radon i huset, leiligheten eller…

Sikre deg mot betalingsudyktige leietakere

En drømmeleietaker betaler husleie innen forfall hver måned,…

Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, som betyr at utleier…