Tag Archive for: leieprisøkning

Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…