I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker hvor vi har skrevet om temaet leieboer rettigheter

Tag Archive for: Leieboer rettigheter

Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Utleieforsikring iStock
strømpriser
Etter at HTU ble landsdekkende i 2021 har de hatt en markant økning av antall innkomne saker, og det blir stadig mer krevende for HTU å holde saksbehandlingstiden nede. (Foto: iStock.com).
Kortidsutleie BoligMentoren
Hva er en boenhet? Både leilighet, enebolig eller selvstendig hybel kan være én boenhet i vurderingen av om det drives kapitalplassering eller næringsvirksomhet. (Om Grensen mellom kapital- og næringsinntekt Foto: BoligMentoren).