I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker  hvor vi har skrevet om temaet leieboer betaling

Tag Archive for: Leieboer betaling

BoligMentoren har sommerstengt telefon mellom mandag 17. juli og fredag 4. august. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).
Utleieforsikring iStock
Etter at HTU ble landsdekkende i 2021 har de hatt en markant økning av antall innkomne saker, og det blir stadig mer krevende for HTU å holde saksbehandlingstiden nede. (Foto: iStock.com).
Kortidsutleie BoligMentoren
leieprisøkning
fradrag overstiger inntekter
ekskludert fra tilskuddsordningen

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer…