Tag Archive for: leiebeløp

Ikke gjør feil
ved leieprisøkning

Skal boligutleie være attraktivt må det gi en fornuftig gevinst,…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…