Tag Archive for: kredittsjekk

Sikre deg mot betalingsudyktige leietakere

En drømmeleietaker betaler husleie innen forfall hver måned,…

Kredittvurdering av leietakere

Mange utleiere er av den oppfatning at man ikke kan foreta kredittvurdering…