Tag Archive for: kondensskader

Husk å lufte – minsk risikoen for fuktskader

Nå om vinteren er det viktig å ikke glemme å lufte. På grunn…

På spor etter bygningsskader

-Arbeidet med å finne bygningsskader er utfordrende og aldri…