Tag Archive for: kommunal- og moderniseringsminister

Boligmarkedet får eget forskningssenter

Boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien…

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

- Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere…

Forenkler krav til utleieboliger

- Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende…