Innlegg

Kommunesammenslåing og tinglyste dokumenter

Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål…

Husleietvister skal avgjøres raskere for folk

- Det er viktig at leiere og utleiere får en rask og rettferdig…

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

- Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere…