Tag Archive for: kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesammenslåing og tinglyste dokumenter

Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål…