Innlegg

Står de unge svakere i boligmarkedet nå enn før?

Boligprisene stiger stadig, og boliglånsforskriften har gitt…

Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

I årene 2010-15 fikk 48 prosent av boligkjøpere under 30 år…