Tag Archive for: Justis- og beredskapsdepartementet

BoligMentoren: Forkast forslag til ny tomtefestelov

BoligMentoren mener at regjeringens forslag til lovendring bør…