Tag Archive for: installasjon

Økt nettleie for nettkunder uten AMS-måler

Er du innvilget fritak for AMS-måler, eller er nettkunde som…

Automatiske strømmålere til alle husstander

I landet er det om lag 2,5 millioner strømabonnenter og innen…