Tag Archive for: innboforsikring

Rettigheter og plikter når utleieleiligheten brenner

For utleier vil en brann i utleieobjektet kunne medføre spørsmål…