Innlegg

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…

Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt.…