Tag Archive for: indeksregulering

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…

Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt.…