Innlegg

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Hvordan lykkes du med å være utleier?

Utleiemarkedet er tøft om dagen. BoligMentoren gir deg her svar…

Husleietvistutvalget – en rimelig og rask konfliktløser

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan som er…

Utleieforsikring – en ekstra sikkerhet ved utleie

Leier du ut bolig er det viktig at du har orden i forsikringene,…

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Hvordan lykkes du med å være utleier?

Når du leier ut bolig er det helt avgjørende å ha en skriftlig…

Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen…

Snakk med BoligMentoren før du leier ut

Nøkkelen til et godt leieforhold ligger i forberedelsene, og…

Utkastelse av leietaker – viktig å gjøre det lovlig

Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det…