Tag Archive for: høyesterett

Hva er servitutter?

En servitutt er en heftelse på en fast eiendom. Servituttene…

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…

Enklere å kreve prisavslag på boliger kjøpt «som den er»

Det kan bli enklere for kjøper å kreve prisavslag fra selger…

BoligMentorens jusspalte

Vårt medlemsblad har en egen jusspalte som BoligMentorens advokat…