Tag Archive for: hovedregel

Hva er servitutter?

En servitutt er en heftelse på en fast eiendom. Servituttene…