Tag Archive for: heksesot

På spor etter bygningsskader

-Arbeidet med å finne bygningsskader er utfordrende og aldri…