Tag Archive for: grunneier

Hvem eier hjorten
og elgen?

Allemannsretten – Kan grunneier nekte deg å gå hvor du vil?

I disse spesielle tider blir naturen av mange brukt som et pusterom…

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon er stadig et aktuelt tema ved for eksempel utbygging…

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…

Tomtefeste skaper forvirring og uro både i Norge og Sverige

I forrige nummer av Boligmentoren skrev vi om tomtefeste. Også…