Tag Archive for: gjenlevende

Ny brukervennlig arvelov

Regjeringen vedtok 28. februar den nye arveloven, som vil tre…

Arv etter foreldre

Arveloven og skifteloven har bestemmelser for deg som arving.…

Hvilke rettigheter har samboere ved arv?

Samboere med felles barn har rett til arv ved den andres død,…