Innlegg

Innstramming av boliglånsforskriften?

I dag går høringsfristen ut for merknader til Finansdepartementets…

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

- Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en…