Tag Archive for: gave

Arv etter foreldre

Arveloven og skifteloven har bestemmelser for deg som arving.…

Dokumentavgift ved gave og arv

Dokumentavgift betales til staten i forbindelse med overføring…