Innlegg

Du må ikke delta på dugnad

Det er årstiden for dugnader. Men dugnad er frivillig og medfører…

Du må ikke delta på dugnad

Det er årstiden for dugnader. Men dugnad er frivillig og medfører…

Ærlighet varer lengst ved boligsalg

Vær ærlig når du selger boligen din. Det lønner seg, mener…