Tag Archive for: forskrift

Godt lovforslag om bolighandel – men for lave minsteterskler

Godt lovforslag om bolighandel – men for lave minsteterskler Stortinget…

Utlånspraksisen for forbrukslån strammes inn

Finanstilsynet har i høst lagt frem et utkast til forskrift…

BoligMentoren positiv til lovendringer ved bolighandel

Boligmarkedet er konfliktfylt og regjeringen ønsker å endre…

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

- Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en…

Finanstilsynet foreslår ny boliglånsforskrift

Finanstilsynet vil stramme inn på fleksibiliteten til bankene,…

Automatiske strømmålere til alle husstander

I landet er det om lag 2,5 millioner strømabonnenter og innen…

Enklere krav kan gi økt boligverdi

Enklere krav til oppholdsrom kan ha økt verdien på mange norske…

Droner – ulovlig filming?

Dersom du skal fotografere eller filme fra luften med en drone,…

Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene

For å bremse veksten i boligpriser og gjeld foreslår blant…