Tag Archive for: finansdepartementet

Bedre mulighet for avdragsfrihet på boliglån – Fleksibilitetskvoten økes

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften ble i går vedtatt…

Innstramming av boliglånsforskriften?

I dag går høringsfristen ut for merknader til Finansdepartementets…

Tendensiøst høringsnotat om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

En rekke kommunesammenslåinger er vedtatt og trer i kraft med…

Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene

For å bremse veksten i boligpriser og gjeld foreslår blant…