Innlegg

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift…

Innløsning av festetomt

Tomtefeste er et spørsmål som opptar flere av BoligMentorens…

Innløst festetomt og skatteplikt

Fra medlemmer har BoligMentoren fått spørsmål om skatteplikt…