Tag Archive for: felleseie

Ny arvelov med større pliktdel

Første januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. I store…

Samlivsbrudd – hvem skal overta boligen, og hvordan gjøres det opp?

I de fleste husholdninger i Norge, utgjør boligen den største…

Retten til den felles bolig ved samlivsbrudd

Neste utgave av medlemsbladet til BoligMentoren er i sluttfasen.…