Innlegg

Medlemmer fikk fullt medhold i Eidsivating lagmannsrett

Medlemmer av BoligMentoren kjøpte i januar 2019 en tømmervilla…

Husleietvistutvalget – en rimelig og rask konfliktløser

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan som er…

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon er stadig et aktuelt tema ved for eksempel utbygging…

Utkastelse av leietaker – viktig å gjøre det lovlig

Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det…

Utkastelse av leietaker – viktig å gjøre det lovlig

Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det…

Er du rammet av flom?

Flom kan medføre svært store skader og gjøre sikre områder…

Sikre deg mot naturskader

Som følge av den snørike vinteren vi har lagt bak oss, har…

Rettigheter og plikter når utleieleiligheten brenner

For utleier vil en brann i utleieobjektet kunne medføre spørsmål…

Ikke brenn deg på energioppgraderingen

Det er mye å spare på å oppdatere en bolig, men vær obs på…