Tag Archive for: entreprenør

Vil trygge og utvide garantiordningen for nye boliger

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at garantitiden på…