Tag Archive for: eneboliger

Vil heller ha luksus fremfor energisparing

Under halvparten av de som skal pusse opp boligen har planer…

Økning i boliger – men det er ikke nok

- Markedsaktiviteten i februar for salg og igangsetting av nye…

Kunnskap hindrer effektiv energioppgradering

Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot…