Tag Archive for: eindomsskattesatsen

Tendensiøst høringsnotat om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

En rekke kommunesammenslåinger er vedtatt og trer i kraft med…