Tag Archive for: eierseksjonloven

Begrensninger i korttidsutleie

Første januar 2020 trådte den nye bestemmelsen om begrensingen…