Tag Archive for: eiendomsskatteloven

Sjokkartet økning i eiendomsskatten i Arendal

Eiendomsskattelistene i Arendal for 2021 viser at mange boligeiere…