I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker hvor vi har skrevet om temaet eiendomsgrense

Tag Archive for: Eiendomsgrense

Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).

Bygging i strandsonen

Åndalsnes illustrasjon ekspropriasjon. (Foto: iStock.com).

Hvem eier hjorten og elgen?

Fra 1. juli legges det bedre til rette for at folk kan bo i mikrohus. (Foto: iStock.com).
Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad.
offentlig infrastruktur