Tag Archive for: egenkapital

Står de unge svakere i boligmarkedet nå enn før?

Boligprisene stiger stadig, og boliglånsforskriften har gitt…

Samlivsbrudd – hvem skal overta boligen, og hvordan gjøres det opp?

I de fleste husholdninger i Norge, utgjør boligen den største…

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

- Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en…

Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

I årene 2010-15 fikk 48 prosent av boligkjøpere under 30 år…

Finanstilsynet foreslår ny boliglånsforskrift

Finanstilsynet vil stramme inn på fleksibiliteten til bankene,…

Ytterligere innstramming i utlånsregler vil ramme de unge

BoligMentoren er skeptisk til at Finanstilsynet ønsker ytterligere…

Ikke slurv med forberedelsene til boligkjøp

Økende boligpriser og strengere krav fra bankene gjør det vanskeligere…

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel…