Innlegg

Folk er bedre forberedt

Nesten åtte av ti nordmenn oppgir at de kjenner til DSBs råd…

Vi er for dårlig forberedt på strømbrudd

Nær annenhver nordmann er ikke forberedt på strømbrudd, og…