Tag Archive for: dom

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…

Enklere å kreve prisavslag på boliger kjøpt «som den er»

Det kan bli enklere for kjøper å kreve prisavslag fra selger…