Tag Archive for: disposisjonsfullmakt

Fremtidsfullmakter – sikre at dine interesser ivaretas

Hvordan skal du kunne bestemme deg, når du ikke lenger kan bestemme…