Tag Archive for: Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap

Mange tukler ulovlig med det elektriske anlegget

En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid…