Tag Archive for: Den norske boligmodellen

dokumentavgift
jul
eiendomsskatten

Noen fakta om fylkes- og kommunereformen 2020

I januar trådte fylkes- og kommunereformen 2020 i kraft. Nå…

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon er stadig et aktuelt tema ved for eksempel utbygging…
kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

En rekke kommunesammenslåinger er vedtatt og trer i kraft med…