Tag Archive for: budrunde

Tvangssalg – en siste utvei

I et tvangssalg er det ikke en selger som frivillig selger eiendommen…

Hvem bør sette verdi på boligen?

Tidligere var det takstmannens vurdering som lå til grunn når…