Tag Archive for: Bruksrett

Barn stikkel hodet ut av en snøhule.

Hvem eier hjorten
og elgen?

(Ill. foto: iStockphoto.com).(Ill. foto: iStockphoto.com)
Å fastsette verdien på en fritideiendom er viktig.

Viktig dom om tomtefeste

Høyesterett avsa i høst en dom om tomtefeste som antas å få…