Tag Archive for: bortfester

Innløsning av festetomt

Tomtefeste er et spørsmål som opptar flere av BoligMentorens…

Tomtefeste skaper forvirring og uro både i Norge og Sverige

I forrige nummer av Boligmentoren skrev vi om tomtefeste. Også…

BoligMentoren: Forkast forslag til ny tomtefestelov

BoligMentoren mener at regjeringens forslag til lovendring bør…